Mitä on mindfulness?

Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa

Mindfulnessilla (tietoisuustaidot) tarkoitetaan ihmisen kykyä keskittyä ja havainnoida nykyhetkeä hyväksyvällä tavalla, arvostelematta. Tietoisuustaitoja voi opetella yksinkertaisilla harjoituksilla, joiden keskiössä on useimmiten keskittyminen hengitykseen, kehon aistimuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin. Harjoitusten tarkoituksena on kehittää kehon ja mielen yhteyttä, lisätä tietoisuutta itsen suhteen ja vahvistaa keinoja mm. stressinhallinnan, tunteiden säätelyn ja vuorovaikutuksen taitojen tukemiseksi.


Mindfulness-harjoittelu on lempeä itsestä huolehtimisen teko. Mindfulness on kuin mielen liikuntaa, meillä kaikilla on edellytykset taidon vahvistamiseksi, mutta taidon kehittyminen ja tutkitut hyödyt mahdollistuvat toistuvalla harjoittelulla.


Mindfulnessin tutkitut hyödyt

MBSR-menetelmän (mindfulness-based stress reduction) hyödyt

Kaikki mindfulness-kurssi sivuston kautta tarjotut valmennukset ja koulutukset pohjautuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön perustuvaan MBSR-menetelmään, josta löytyy tutkimustietoa jo neljän vuosikymmenen ajalta. 

Mindfulness-menetelmän merkittävimpiä hyötyjä ovat mm.

  1. stressinhallinnan ja palautumisen kehittyminen
  2. keskittymiskyvyn ja oppimiskyvyn parantuminen
  3. tunteiden säätelyn ja itsetuntemuksen kehittyminen
  4. vuorovaikutustaitojen vahvistuminen
  5. fyysisen terveyden ja vastustuskyvyn vahvistuminen.

Toistuvan harjoittelun myönteiset vaikutukset on todennettu myös lukuisissa aivokuvantamistutkimuksissa.

Lue lisää mindfulnesin tutkituista hyödyistä täältä  https://goamra.org/ ja täältä https://www.nccih.nih.gov/health/meditation-in-depth#references

Mindfulnessharjoitusten avulla voit vaikuttaa positiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi.